Tarihin Kara Lekesi: Hiroşima

İnsanlık tarihinde savaşların hüküm sürdüğü yıllar, barış içerisinde geçen yılların çok daha üstündedir. Her ne kadar barutun Çin’de bulunması ve zamanla Avrupa’ya ulaşması savaşların etkilerinde önemli bir değişikliğe neden olsa da, kuşkusuz Sanayi Devrimi’ni takip eden süreçte atılan adımlar her savaşta çok daha fazla insanın ölümüne yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı ise kitlesel ölümlerin belki de en önemli verisi olarak tarihe geçmiştir. Bu savaşın kaderini ise “atom bombası” belirlemiş ve topluca öldürmenin nahoş manzarasını sunmuştur. Hiroşima denildiğinde akla gelen ölüm ve çaresizliği ise en iyi tasvir eden, o büyük mantar bulutunu gösteren fotoğraf karesidir.

Birinci Dünya Savaşı sonrası bazı ülkelerdeki siyasal hoşnutsuzluk, uluslararası rekabet, ideolojik farklılık, Büyük Buhranın getirdiği küresel baskı bir şekilde İkinci Dünya Savaşı’nı başlatmıştır. İki ayrı kutba bölünen savaşın tarafları kimi zaman galibiyet, kimi zaman mağlubiyetler almış ve hem cephe savaşları, hem de baskın ve vur-kaç taktikleri denemiştir. Savaş bitmek bilmeyince farklı yollar aranmış ve ABD’de Roosevelt’ın onay ve isteğiyle nükleer bir saldırı yapılabileceği görüşü kabul görmüştür. Onun ölümü üstüne başkanlık koltuğuna geçen Truman, çalışmaların devam etmesine yeşil ışık yakmış ve Japonya’nın iki yerleşim bölgesine atom bombası atılması böylece gerçekleşmiştir.

Hiroşima

Hiroşima 6 Ağustos 1945

6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima’ya, 9 Ağustos 1945’te ise Nagazaki’ye atom bombaları atılmıştır. Bu saldırılar neticesinde ölenlerin sayısı ise kuşkuludur. Örneğin, 1945 yazında Hiroşima’ya atılan bomba yüzünden 150 bine yakın kişinin aynı yıl içerisinde öldüğü düşünülmektedir. Buna karşın, bu saldırının üstünden yıllar geçmesine rağmen ölümler devam etmiştir. Şöyle ki, bombanın atılmasıyla yaşamını yitirenler, yaralanıp kurtulamayanlar ve çeşitli kanserler yüzünden yaşamını yitirenler.

Hiroşima sakinleri, 6 Ağustos 1945 Pazartesi sabahı ABD ordusuna ait Küçük Oğlan lakaplı atom bombasıyla tarihin en feci olaylardan birinde kurban edilmiştir. Bir yıla yakın hazırlık aşamasına sahip olan bu saldırı, Dünya savaş tarihinin de yüz karası olarak nitelenen olaylarından birisidir. Hedef gözetmeksizin, yaş, cinsiyet, görev ayrımı olmadan, istenen bölgedeki her canlıyı ortadan kaldırma girişimi olmuştur ve ABD’nin bu amacı Hiroşima’da neredeyse tam anlamıyla gerçekleşmiştir.

Hiroşima

Hiroşima’da yaşayan yaklaşık 300000 kişinin neredeyse yarısı doğrudan veya daha sonra atom bombasının etkilerinden ötürü hayatını kaybetmiştir. Bir şehrin nüfusunun yarı yarıya ortadan kaldırıldığı bir başka saldırı tarihte oldukça nadirdir.

Zeen Social Icons