ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu içerik ücretli ortaklık içermektedir. Aksi Panda’nın editöryal dokunuşu yoktur, görüşlerini yansıtmayabilir.

İnsanlık tarihi geçmiş yüzyıllar içerisinde sanayi devrimiyle beraber bilim ve teknolojideki değişimlerin ve ilerlemelerin yanı sıra benzeri görülmemiş sosyoekonomik değişiklikler gördü. 

Bu değişiklikler gıdanın nasıl bir üretim aşamasından geçtiğini, işlenmesini ve pazarlanmasını etkiledi: ülkeler gıda güvenliği yasalarını yürürlüğe koydu, şirketler gıdaları daha güvenli hale getirmek için bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanmaya başladı.

Teknolojiyle beraber daha iyi paketleme ve kalite güvencesinin sağlanmasına izin verdi ve kamu bilinci önemli seviyede yükseldi. Bu ortamın oluşmasıyla beraber yiyecekler daha güvenli ve daha besleyici bir hale geldi.

Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz yüzyılda birçok zorluk devam ediyor. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre, her yıl 500 milyondan fazla insan güvenli olmayan tehlikeli gıdalardan hastalanmakta ve yüzbinlerce kişi hayatını kaybediyor. 

Küreselleşme ve karmaşık tedarik zincirleri, kontrolleri ve izlenebilirliği daha da zorlaştırıyor. İklim değişikliğinin gıda güvenliğine doğrudan ve dolaylı sıkıntılar getirmesi kaçınılmazdır. Tüm bu sıkıntı ve sorunların oluşması gıda üreticilerinin yeni sıkıntıların üstesinden gelmek ve buna bağlı oluşan ihtiyaçları karşılamak zorunda kalacak. 

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi (bakınız), zincirdeki gıda firmalarının ürünlerinin güvenliğini tehlike ve risk kontrollerinin yapılması tüketicilerininse refahını sağlaması için gerekli sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

ISO 22000’e dayalı bir gıda güvenliği yönetim sistemi, Gıda üreticilerinin gıdanın üretim aşamasına bağlı oluşabilecek hastalıklara karşı önlemlerini geliştirmekle ve en iyi hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda müşterilerine karşı güvenilirliklerini ve gıda güvenliği konusunda müşteri bilincini artırabilir.

ISO 22000 nedir?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi için gereksinimleri belirleyen uluslararası bir standarttır. ISO 22000’e dayalı bir gıda güvenliği yönetim sistemi, gıda üreticilerine ürün ve hizmetlerinin güvenliğini idare etmek için yapılandırılmış gereksinimleri karşılar. 

Gıda güvenliği yönetim sisteminin bir parçası olarak ISO 22000 ile ilgili kuruluşlarla etkin bir şekilde iletişim kurulmasını, risk temelli bir oluşumun uygulanmasını, ön koşul programlarının, tehlike kontrol planlarının oluşturulması ve sürdürülmesi, Gıda güvenliği yönetim sisteminin performansının ve gıda güvenliğinin izlenmesini ve geliştirme fırsatlarını aramak ve oluşturmak ve uluslararası standartlarda sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

ISO 22000 Öncelikle planlı kontrol mekanizmasına uygun bir şekilde üretimin başlaması ve organizasyon mantığı ile hareket edip üretimin başlaması operasyonunda risk temelli düşünerek sürecin risksiz ve tehlikesiz olarak uluslararası standartlara uygun olarak ilerlemesini kabullenir. 

ISO 22000’e dayalı bir gıda güvenliği yönetim sistemini uygulamak isteyen üreticiler, bir gıda güvenliği politikası oluşturmalı ve gıda güvenliği hedeflerini belirlemelidir. Politika ve hedefler üst yönetim tarafından belirlenmeli ve ürünleri tedarik zinciri boyunca takip etmek için bir izlenebilirlik sistemi uygulanmalıdır.

ISO 22000 gereklilikleri uluslararası standartlarla göre genel olarak kabul görmüştür ve büyüklüklerine veya karmaşıklıklarına bakılmaksızın gıda zincirindeki bütün kuruluşlar için geçerlidir. ISO 22000 Diğer ISO yönetim sistemi standartlarıyla uyumludur. 

Bu, kuruluşların bir gıda güvenliği yönetim sistemini, ISO 9001’e dayalı bir Kalite yönetim sistemine, ISO 14001’e dayalı bir Çevre yönetim sistemine, vb. gibi diğer yönetim sistemleriyle birleştirilmesine imkan sağlar.

Dolayısıyla, ISO 22000 kuruluşları gıda güvenliği ile ilgili diğer yönergeler, şartnameler veya gereksinimlerle uyum sağlamaya teşvik eder.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Üreticiler İçin Faydaları Nelerdir?

Gıda güvenliği yönetimi sisteminin uygulanması, gıda güvenliği performanslarını geliştirmeye çalışan üreticiler için oldukça faydalı olabilir. Gıda güvenliğini sağlamak için yeterli kontrol ve prosedürlerin uluslararası kabul görmüş standartlara uygun hale getirilmesini sağlar. 

ISO 22000’e uygun Gıda güvenliği yönetimi sistemi nasıl olur;

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan güveni gıda ve hizmetlerin oluşturulması,
Geliştirilmiş takip mekanizmasının oluşturulması,
Uygun gıda güvenliği tehlike ve risk kontrollerinin sağlanması,
Üretimin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi,
Gerekli malzeme ve mekanizmanın daha iyi kullanımının sağlanması,
Planlı ve sistematik yönetimin oluşturulması,
Oluşturulan bu sistemle riskli ürünlerin geri çekilmesinden veya geri çağırılmasından oluşan maliyetlerin azaltılmasıdır.

ISO 22000 Sizin İçin Neden Önemli?

Gıda endüstrisindeki kuruluşlar içinde bulunduğumuz zamanın zorluklarıyla mücadele etmeye çalışırken, ürün ve hizmetlerinin güvenliğini sağlayan malzeme ve hizmetlere ihtiyaç duyacaklar ve müşterilerinin memnuniyetleri ve kendilerine olan güven duygularını korumak ve geliştirmek zorunda kalıyorlar ve şartlar daha da zorlaşıyor. 

Bu sürecin böyle devam edeceğini kabullenerek, konu ile ilgili kuruluşların gıda güvenliğini sağlayan mekanizmaları kurmak, harekete geçirmek, denetlemek ve geliştirmek için konusunda uzman ve geçerli bir mesleki yeterlilik kimlik belgesine sahip kişilere ihtiyaçları olacaktır. 

ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi, mesleki yeterlilik belgelerinizi resmî ve bağımsız bir şekilde tanınmasını sağlar. ISO 22000 gereklilikleri ve en iyi gıda güvenliği uygulamaları hakkındaki bilginizin ve anlayışınızın gelişmesini sağlamak ve bunun sürdürülebilirliğini uluslararası kabul görmüş standartları oluşturmak için tasarlanmıştır. 

ISO 22000 Sertifikasını Neden Edinmelisiniz?

Gıda güvenliği yönetiminin temel kavramlarını ve ilkelerini edinirsiniz.
İşletmenizin gıda güvenliğinde genel performansların iyileştirmesine katkıda bulunur.
Besin zincirinde gerekli olan en iyi uygulamaları ve yeterli kontrolleri anlarsınız.
İşletmenizin ürünlerindeki ve çalışma ortamlarındaki kirletici risklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlarsınız.
İşletmenizin bir izlenebilirlik sistemi oluşturmasına yardımcı olmuş.
Değer yaratma ve koruma konusunda İşletmenizi ön plana çıkarırsınız.
İşletmenizin rekabet avantajı elde etmesini sağlamış olursunuz.
İşletmenizin GGYS’nin ISO 22000 gereksinimlerine uygun hale getirmiş olursunuz.
İşletmenizin gıda güvenliği hedeflerine ulaşmasını sağlarsınız.
Total
0
Shares
Önceki
Tamay Enerji Danışmanlık
Tamay Enerji Danışmanlık

Tamay Enerji Danışmanlık

Bu içerik ücretli ortaklık içermektedir

Sonraki
Habitat 67: Modüler Mimaride Benzersiz Bir Deney
Habitat 67: Modüler Mimaride Benzersiz Bir Deney

Habitat 67: Modüler Mimaride Benzersiz Bir Deney

1967'de tasarlanmış sıradışı bir yaşam habitatı

Bunları da Beğenebilirsin