Vatansız İnsanların Yaşam Savaşı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin açıkladığı rapora göre, şu anda Dünya üzerinde 3 milyondan fazla vatansız insan bulunuyor. Bu insanlar herhangi bir ülkenin vatandaşı olmadığı gerekçesiyle, her türlü temel insan haklarından mahrum bırakılıyor.

BMMYK, This is Our Home” – Stateless Minorities and their Search for Citizenship” (Bu bizim evimiz – Vatansız azınlıklar ve onların vatandaşlık arayışı) adlı raporda, dünyanın en büyük ‘vatansız’ azınlık grubunu, Mynanmar’da yaşayan Müslüman Rohingya’lar olarak açıkladı.

Ağustos ayında başlayan katliamlar sonucunda, 600 bin Rohingya, uğradıkları şiddet sonucu Bangladeş’e göç etti. BMMYK, aynı zamanda dünyadaki bütün ülkelere de vatansızlara gösterilen ayrımcılığı sona erdirme çağrısı yaptı.

stateless-0.jpg

BMMYK Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Carol Batchelor düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu: “Eğer bu dünya üzerinde herhangi bir ülkenin vatandaşı olmadan yaşıyorsanız; bir kimlikten, belgelerden, itirazsız bir şekilde kabul edilen tüm hak ve yetkilerden mahrumsunuz. Buna bir iş sahibi olmak, eğitim almak, çocuğunuzun bir yere ait olduğunu görmek gibi şeyler de dahil

Açıklanan rapora göre diğer ‘vatansız’ azınlıkların başında Suriyeli Kürtler, Madagaskarlı Karanalar, Makedonyalı Romanlar ve Kenyalı Pembalar bulunuyor.

You may also like