emreguler

emreguler

Timur

Timur’un Mezarındaki Sır

Emir Timur aslen Moğol’dur. Moğollar Cengiz Han’dan sonra müslümanlaşmış ve Türklerle karışmıştır. Ana dili Türkçeydi. Kendisi 1366 yılında bugünki Özbekistan...